ಭೂಗ್ರಹದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಬುಧವಾರದಂದು ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಕ್ಷುದ್ರಗಹವು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪವೇ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಡಳಿತ (ನಾಸಾ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಭೂ ಗ್ರಹದ ಸಮೀಪವೇ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ ಭೀತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಬುಧವಾರದಂದು ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಕ್ಷುದ್ರಗಹವು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪವೇ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಡಳಿತ (ನಾಸಾ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಭೂ ಗ್ರಹದ ಸಮೀಪವೇ ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಯ ಭೀತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1998 ಒಆರ್2 ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾಸಾ ತನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಿಂದ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಸಾದ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಐದು ದಶಲಕ್ಷ ಮೈಲಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಾಸಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ.

ಏನಿದು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ?

ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಬ್ಜಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಷುದ್ರಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಗೋಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೂರುಚೂರಾದ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.