ಖಗೊಳವನ್ನೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಎಮಿಷನ್ ನೆಬ್ಯುಲಾ IC 1396 ಸಪಿಸಿಯಸ್ ನ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ದೂರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ನೂರಾರು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3,000 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 

ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳ ಭಾಗಗಳು ಮುನ್ಸೂಚಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಬಹುತೇಕ ಮಾನವ ಇಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ನಿಜವಾದ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ  ರೂಪವಾಗಿದೆ ಆದಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಲು ಭೂಮಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಯುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ .ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬೆಳಕು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮೆಟರಿ ಗೋಳದ ಧೂಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ . ಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗಳು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಕಣಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ . ಸುಮಾರು 3,000 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಸುಕಾದ IC 1396 ಸಂಕೀರ್ಣವು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ, 10 ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸೆಕೆಂಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಗಲವಿದೆ..