ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಎತ್ತರದಿದ್ದರೂ , ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಲಿಂಪಸ್ ಮಾನ್ಸ್ ಏರಲು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾಯಿಯನ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸರಪಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ, ಒಲಿಂಪಸ್ ಮಾನ್ಸ್‌ನ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಏರುತ್ತವೆ. ಒಲಿಂಪಸ್ ಮಾನ್ಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಾಣಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು , ದ್ರವ ಲಾವಾದಿಂದ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊರಪದರವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. 
Image Credit: ESA, DLR, FU Berlin, Mars Express; Processing & CC BY 2.0 License: Andrea Luck

ಕೊನೆಯ ಸ್ಫೋಟಸುಮಾರು 25 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಒಲಿಂಪಸ್ ಮಾನ್ಸ್ 
ಒಲಿಂಪಸ್ ಮಾನ್ಸ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯದಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಂಗಳದ ಹೆಸ್ಪೆರಿಯನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಅಮೆಜೋನಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ . ಇದು 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಿಂದಲೂ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಆಲ್ಬೆಡೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ನೋ") ಎಂದು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ . ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶೋಧಕಗಳು ಅದರ ಗುರುತನ್ನು ಪರ್ವತವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಪರ್ವತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

for reference: